Undgå tvister med forsikringsselskabet ved byggeskadeforsikring

Udgivet marts, 2014

Siden april 2008 har det været obligatorisk at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med opførelsen af boliger udført af professionelle. Er du eller dit firma involveret i en boligbyggesag, er det ikke helt ligegyldigt rent dækningsmæssigt, hvem der tegner forsikringen, og hvem der er den forsikrede.

Lad os hurtigt slå fast, at det er en fordel at lade entreprenøren på byggesagen tegne byggeskadeforsikringen. På den måde undgår I at komme i en situation, hvor forsikringsselskabet kan udlade at yde erstatning eller reducere erstatningsbeløbet væsenligt.

Men hvorfor nu det?
Hvis bygherre både står som forsikringstager og den forsikrede på byggeskadeforsikringen har bygherre naturligvis uændret ret til forsikringsydelsen. MEN samtidig gælder også, at hvis bygherre således IKKE opdager en eventuel byggeskade ved afleveringen af projektet, så kan han komme i den situation, at forsikringsselskabet ikke dækker efterfølgende.

Hvordan kan det lade sig gøre?
Det skyldes § 10 i Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring. Her står følgende: Hvis forsikringen er tegnet af forsikrede, og forsikringsselskabet godtgør, at en anmeldt byggeskade burde være opdaget ved afleveringen af bebyggelsen til forsikrede, kan forsikringsselskabet undlade at yde erstatning eller reducere erstatningen til forsikrede, såfremt dette udtrykkeligt fremgår af forsikringstilbuddet og forsikringspolicen. Det samme gælder, hvis forsikrede er koncernforbundet med den bygherre, der har tegnet forsikringen.

Derfor er det ALTID bedst for bygherre at forsikringen tegnes af hoved- eller totalentreprenøren med denne som forsikringstager. Således undgås en eventuel tvist med forsikringsselskabet.

Vær opmærksom på, at også forsikringsaftalelovens paragraf 18 om grov uagtsomhed (forsæt) gælder i sådanne sager. Den giver forsikringsselskabet mulighed for at afvise at yde dækning overfor bygherre, hvis bygherre med forsæt har foretaget disponeringer, som kan være årsag til en eventuel skade.

Og så lige en anden bemærkning om byggeskadeforsikring
Er du eller dit firma involveret i konvertering fra erhverv til bolig i en bestående ejendom, så kræver de fleste kommuner rutinemæssigt en byggeskadeforsikring tegnet. Imidlertid er det alene hensigten, at byggeskadeforsikringen skal kræves, hvis der foretages væsentlige ombygninger. Konverteres en kontorlejlighed retur til igen at være boliglejlighed så vil det typisk blive betragtet som en væsentlig ombygning, hvis rørføringer til toilet eller køkken flyttes mens ombygningen ikke er væsentlig hvis de eksisterende faldstammeplacering bibeholde.