Retshjælpsforsikring til andels- og ejerforeninger

Udgivet maj, 2016

Privatpersoner har i mange år haft retshjælpsforsikring via indboforsikringen, men først inden for de seneste 15-20 år, er forsikringsbranchen er begyndt at tilbyde andels- og ejerforeninger muligheden for at tegne retshjælpsforsikring. Udbyttet af en retshjælpsforsikring kan tydeligt mærkes. Fordelen er ens for såvel privatpersonen, som for andels- eller ejerforeningen. Den sikre at du/I får dækket udgiften til advokatbistand i forbindelse med næsten enhver tvist, som foreningen blive part i.

Ganske mange af de andels- og ejerforeninger, der har gjort brug af muligheden for at tegne retshjælpsforsikring, har allerede oplevet fordelen ved forsikringen.

Tvister

Advokater er dygtige til at løse tvister – men også dyre i drift. Derfor vil mange andels- og ejerforeninger uden retshjælpsforsikring ofte opgive for hurtigt og give efter for endda helt urimelig krav i tvister af frygt for både at skulle dække sagsomkostninger, samt det beløb, som tvisten står om. Tvister kan opstå mellem foreningen på den ene side og mange forskellige personer/virksomheder på den anden side. Ofte er det mellem foreningen og f.eks. en håndværker, der har udført et stykke arbejde for foreningen. 

Eksempel

Som eksempel kan jeg nævne en sag som er helt aktuel hos af vores kunder – en andelsboligforening i den centrale København, som netop via retshjælpsforsikringen har fået dækket foreløbigt kr. 41.000 i advokatomkostninger til en voldgiftssag (med fradrag af selvrisiko) i en tvist opstået i forbindelse med renovering af ejendommens vinduer. Tvisten opstår ved, at entreprenøren stiller krav om betaling for ekstraarbejde (pudsning omkring vinduer indvendigt ) i alt mere end kr. 125.000. Et krav som foreningen blankt afviser overfor entreprenøren idet arbejderne efter foreningens opfattelse ligger indenfor, hvad er er aftalt i hovedentreprisens omfang som bl.a. er ”udskiftning og genoprettelse af eksisterende vinduer og døre”. Denne sag kunne været opstået tilsvarende i enhver andels- eller ejerforening.

 

Fakta om retshjælpsforsikringen

Forsikringssum

Forsikringssummen danner øverste grænse for forsikringens dækning pr. tvist og typisk også pr år. Det mest almindelige er en sum på kr. 75.000 -125.000 men højere summer ses også – vi anbefaler en sum på kr. 275.000. 

Selvrisiko

Selvrisiko er det beløb, som foreningen selv skal dække af advokatudgiften. Det mest almindelige er en selvrisiko på 10% af advokatudgiften  men mindre selvrisiko ses også – vi anbefaler i stedet et fast beløb i selvrisiko pr tvist kr. 15.000.

Præmien

Præmien er det du betaler forsikringsselskabet for at dække dig i forbindelse med den aftalte risiko/skade. Retshjælpsforsikringen kan koste alt fra kr. 300 til kr. 5.000 årligt afhængig af forsikringsselskab. Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem pris og kvalitet –  så en høj præmie er ikke automatisk lig med god kvalitet. Vi anbefaler at tegne retshjælpsforsikringen i tilknytning til andels- eller ejerforeningens bestyrelsesansvarsforsikring – og samlet for disse to forsikringsdækninger bør den årlig præmie være under kr. 4.200 årligt.

Faldgruber

Før tegning af retshjælpsforsikring er det vigtigt at læse forsikringsbetingelserne igennem. I forsikringsbetingelserne vil det bl.a. være en god idé at se efter, om advokaten honoreres for sit arbejde efter domstolenes vejledende takster. Hvis det er tilfælde skal man være opmærksom på, at det kan være vanskeligt  at få en advokat til at påtage sig sagen, da advokaten ikke må sende andels- eller ejerforeningen en regning på forskelsbeløbet op til advokatens sædvanlige honorar.

Ligeledes skal man være kritisk overfor undtagelser, der umiddelbart virker urimelige eller vanskelige at forstå. Undtagelserne er ofte mange – og ikke altid lige rimelige eller relevante.

Nogle typer tvister kan man ikke få retshjælpsdækning til tvister med myndigheder i skatte og afgiftsspørgsmål, omkostninger til gennemførelse af inkassosager, tvangsfuldbyrdelse, arrest og fogedforbud mv. er altid undtaget og således p.t. umulige at opnå retshjælpsdækning til. 

Søg råd og vejledning hos foreningens forsikringsmægler før tegning af retshjælpsforsikring eller ved vurdering af foreningens eksisterende retshjælpsforsikring.