Assurance Partner A/S

  • Forsikringsmæglervirksomhed
  • Specialiseret i ejendomsbranchen
  • Etableret i 1992 af Niels Ole Sloth
Splash

Hvem er vi

Assurance Partner blev etableret i 1992 af Niels Ole Sloth. Vi har specialiseret os i ejendomsmarkedet, og har igennem en årrække opbygget den specialviden, som i dag giver os den nødvendige indsigt i de krav, som branchen stiller til rådgivning om risikostyring og forsikring. Vores kunder er andelsbolig- og ejerforeninger, ejendomsselskaber, ejendomsadministratorer og advokater. 

Det er vores opgave, at analysere og fastlægge forsikringsbehov og ønsker. Via udbud indhenter vi tilbud, som vurderes og i samråd med dig placerer vi forsikringerne i de rigtige selskaber, så du opnår de rigtige dækninger til den rigtige pris. Vi sørger for alt det praktiske arbejde med at få dækningsbekræftelse, opsigelse af forsikringer, og kontrol af policer er i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Når skader opstår, sørger vi for skadeanmeldelse og al efterfølgende dialog med forsikringsselskaberne. Hvis der opstår problemer med forsikringsselskabet i forbindelse med en skade, varetager vi dine interesser overfor forsikringsselskabet. Assurance Partner er medlem af Forsikringsmæglerforeningen, har tilladelse til at udøve virksomhed som forsikringsmægler fra Finanstilsynet, og har tegnet de lovpligtige ansvars- og garantiforsikringer.    

Tilmeld dig vores nyhedsbrev