Et samarbejde med Assurance Partner:

 • Uvildig rådgivning
 • Bedre overblik
 • Lavere præmie
 • Udvidet forsikringsdækning
 • Let & enkelt skadesanmeldelse
 • Større tryghed
Splash

Et samarbejde med os

Assurance Partner er din rådgiver, og et samarbejde med os betyder, at vi alene varetager dine interesser. Det indebærer, at vi udbyder dit forsikringsbehov på forsikringsmarkedet. Vi er kritiske, når vi vælger hvilke forsikringsselskaber, vi inviterer til at afgive tilbud. Vi stiller en række krav til forsikringens dækningsomfang og  dækningsgrad i udbudsvilkårene. Det gør vi, fordi alt det som står skrevet “med småt”, har stor betydning for størrelsen af din erstatning, hvis skaden sker. Og det er som bekendt for sent at vælge en bedre dækkende forsikring, når først skaden er sket.

meeting_620

Hos Assurance Partner forsøger vi ikke at presse dig ned i nogle faste kasser eller modeller, som passer ind i vores system. Vi er fleksible og skræddersyr samarbejdet efter dit behov. Vi tilbyder dig en unik viden og overblik på et uoverskueligt forsikringsmarked. Det sikrer dig det bedste produkt både hvad angår dækning og pris.

Vi skaber merværdi på ejendomsforsikringerne uden at skabe meromkostninger.

Vores arbejde begrænser sig ikke til at skabe og vedligeholde de bedste forsikringsløsninger til dig. Også ved skader varetager vi dine forsikringsinteresser og står for al dialog med forsikringsselskaberne fra anmeldelse til erstatningsudbetaling. Vi udfører dette arbejde på vegne af dig. Vi arbejder på en mæglerfuldmagt.

ET SAMARBEJDE MED ASSURANCE PARTNER SIKRER DIG

 • Uvildig rådgivning
 • Bedre overblik
 • Lavere præmie
 • Udvidet forsikringsdækning
 • Let og enkel skadesanmeldelse
 • Større tryghed

_I5X9241

Tilmeld dig vores nyhedsbrev