Kan ejer- og andelsboligforeninger blive ansvarlige efter reglerne om produktansvar?

Udgivet januar, 2017

 

Ejer-/andelsboligforeninger får leveret vand fra forsyningsselskaber, som foreningen herefter forsyner de enkelte lejligheder med, således at der er vand i vandhanen.

 

Hvis vandet eksempelvis er inficeret med bakterier og forårsager personskade (herunder død) hos beboere eller gæster, opstår spørgsmålet, om (i) boligforeningen kan være ansvarlig for skaden efter produktansvarsreglerne, og i givet fald om (ii) boligforeningen kan fraskrive sig ansvaret.

Som nævnt telefonisk kan spørgsmålene besvares med henholdsvis et ja og et nej.

Baggrunden er kort beskrevet i det følgende.

2.                  Kan en ejer-/andelsboligforening ifalde produktansvar for personskade (herunder død) i forbindelse med leverance af vand?

Produktansvar er det ansvar, en producent eller mellemhandler kan ifalde, når et defekt produkt forvolder skade på noget andet end selve produktet.

Der er grundlæggende fire betingelser, som skal være opfyldt, for at en ejer-/andelsboligforening kan ifalde produktansvar for leveret vand: 1) Vandet skal udgøre et produkt, 2) vandet skal have forårsaget en skade på noget andet end produktet selv, 3) vandet skal være defekt, og 4) boligforeningen har karakter af mellemhandler eller producent.

Alle fire betingelser vil efter omstændighederne kunne være opfyldt i forbindelse med en boligforenings levering af vand, og en boligforening vil således kunne ifalde ansvar efter produktansvarsreglerne.

 

3.                  Kan ejer-/andelsboligforeningen fraskrive sig produktansvaret?

Produktansvarslovens regler kan ikke fraviges til skade for skadelidte, jf. lovens § 12.

En ejer-/andelsboligforening kan således ikke fraskrive sig produktansvaret.

Det betyder, at boligforeninger ikke kan undgå produktansvar ved at ophænge eller rundsende skrivelser til beboerne, hvorved ansvaret fraskrives. Selv hvis beboere (eller gæster) måtte bekræfte at være indforståede med ansvarsfraskrivelsen, vil ansvarsfraskrivelsen ikke have nogen virkning.  

 

Denne tekst er udarbejdet som et notat af advokat Jacob Møller Dirksen fra Horten den 11. januar 2017. Jacob er specialist i produktansvar. Vi har bestilt notatet fordi der fra tid til anden opstår tvivl om, hvorvidt ejer- og andelsboligforeninger kan ifalde produktansvar. De fleste ejer- og andelsboligforeninger er idag selvforsikret for produktansvar.  Produktansvar er nemlig ikke er indeholdt i langt de fleste forsikringsløsninger til ejer- og andelsboligforeninger på det danske forsikringsmarked.