Ingen erstatning ved tyveri af faste bygningsdele

Udgivet oktober, 2013

Hvis en tyv løber med enten udendørslamperne eller tagrenderne, er det sjældent at bygningens forsikring dækker tabet. I de fleste tilfælde bærer ejeren af udlejningsejendommen selv risikoen, hvis ejendommens faste bygningsdele såsom lamper, inddækninger, tagrender, tagbelægning, ledninger, hårde hvidevarer, gasfyr, airconditionanlæg mv., bliver stjålet. Sådan har det været historisk, og selv om forsikringsmæglere forsøger at skubbe på udviklingen, har kun meget få selskaber udvidet deres bygningsforsikring til også at dække simpelt tyveri af faste bygningsdele. Heldigvis forsvinder ejendommes faste bygningsdele ikke så tit. Men råvareprisernes himmelflugt være grunden til, at vi alligevel ser flere af tyverier af faste bygningsdele. Ofte af udendørslamper, men også af kobber- og zinkafdækninger samt kraftige elkabler, der indeholder store mængder kobber.

De fleste forsikringsselskaber yder kun erstatning for tyveri, hvis der er tale om et indbrud. I forsikringsmæssig forstand vil det sige, at tyven har skaffet sig adgang til bygningen ved at øve vold mod ’lukke’, dvs. dør, vindue eller lignende. Omvendt betyder det, at bygningsforsikringen ikke dækker ved tyveri af udvendige faste bygningsdele. Heller ikke indvendige dele, hvis det ikke kan påvises, at der har været et indbrud i bygningen. F.eks. ved uaflåste fællesarealer, eller hvor aflåsning er blevet glemt.

Assurance Partner anbefaler derfor ejere af udlejningsejendomme: