Flyt risikoen for bestyrelsesansvar til en forsikring

Udgivet oktober, 2013

Uanset om man er bestyrelsesmedlem i en stor erhvervsvirksomhed eller ulønnet bestyrelsesmedlem i en andelsbolig- eller ejerforening har hvert medlem et bestyrelsesansvar. Bestyrelsesansvaret er personligt og ubegrænset, og som bestyrelsesmedlem hæfter man med hele sin private formue. Bestyrelsesansvaret er individuelt. Det betyder, at et bestyrelsesmedlem ikke kan holdes ansvarlig for beslutninger, som medlemmet har stemt imod. Er det IKKE ført til protokols, at man som bestyrelsesmedlem har stemt imod en beslutning, så er det vanskeligt efterfølgende at føre bevis for, at man faktisk har stemt imod den pågældende beslutning. Bestyrelsen kan holdes kollektivt ansvarlige ved enstemmige beslutninger.

Det er vores vurdering, at antallet af sager om bestyrelsesansvar vil stige både i antal og størrelse, da advokatfirmaer specialiserer sig i sager om bestyrelsesansvar. Derfor er det vigtigt at flytte risikoen fra bestyrelsesmedlemmets egne skuldre til en forsikring.

Hvilke andelsbolig- eller ejerforeningers bestyrelser har særlig risiko for bestyrelsesansvar?
•    Bestyrelser der er stiftet indenfor de seneste år
•    Bestyrelser der har negativ egenkapital eller som er gået konkurs
•    Bestyrelser der har gennemført mange og store forandringer
•    Bestyrelser der selv varetager administrationen af foreningen
•    Bestyrelser der ikke tager den løbende vedligeholdelse af ejendommen seriøst

At udskyde nødvendig vedligeholdelse af en ejendom er på lang sigt dyrt. Manglende vedligeholdelse kan resultere i en stor renoveringsopgave, hvor økonomien ændrer sig fra overskuelig til uoverskuelig. Hvis en bestyrelse har fået udarbejdet en vedligeholdelsesplan af en ejendom, men vælger ikke at følge denne, eller bestyrelsen har fravalgt at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan, kan man muligvis tale om et bestyrelsesansvar.

Et eksempel
Slidte og utætte inddækninger omkring kviste på ejendommens tag vedligeholdes ikke. Regnvand trænger ind til træværket i tagkonstruktionen, der langsomt nedbrydes af råd- og svamp. Træværk i dele af tagkonstruktion må udskiftes. Vedligeholdelse af kviste ville måske have kostet kr. 150.000. Nu lyder regningen i stedet på kr. 1.950.000, da træværket i tagkonstruktion skal udskiftes. En merudgift til foreningens medlemmer på kr. 1,8 mio.

Hvad indeholder en god bestyrelsesansvarsforsikring?

Hvilke krav kan man stille til det enkelte bestyrelsesmedlem?
At det enkelte medlem gør sit bedste i det daglige bestyrelsesarbejde. Derved reduceres risikoen for, at der overhovedet opstår sager om bestyrelsesansvar. Dernæst bør bestyrelsen sikre sig en ordentligt dækkende bestyrelsesansvars-forsikring, så der er nogen at sende regningen til, hvis en sag om bestyrelsesansvar lander hos bestyrelsen. Sidst, men ikke mindst, bør bestyrelsen, f.eks. hvert andet år, sætte bestyrelsesansvarsforsikringen på dagsordenen. Gennemgå policen for at sikre, at bestyrelsen fortsat er tilfreds med både forsikringssum og forsikringsbetingelser, herunder særligt de dækningsundtagelser, som forsikringen indeholder.