Dækker banken hvis kontoen tømmes ved netbankindbrud?

Udgivet marts, 2014

Bestyrelser i andelsbolig- og ejerforeninger husker ALTID bygningsforsikringen, men glemmer ofte netbankforsikringen, dels fordi det er et relativt nyt forsikringsbehov dels fordi mange tror, at netbankindbrud dækkes af banken.

Netbank giver nem adgang til diverse konti døgnet rundt. Men hvem dækker tabet, hvis foreningens konti pludselig er tømt, og det viser sig, at der har været it-kriminelle på spil? Når det gælder netbank sidestilles andelsbolig- og ejerforeninger med virksomheder. Med andre ord har man ikke tegnet en netbankforsikring, er pengene tabt!

Hvad er et netbankindbrud?
Et netbankindbrud er it-kriminelles ”indbrud” via foreningens eller administrators netværk og videre ind på foreningens netbank. Her kan de it-kriminelle stjæle såvel indestående beløb på foreningens konti som disponible beløb på foreningens kassekredit eller byggekredit, hvis disse konti er tilknyttet netbankaftalen.

Forsikringsselskabernes krav
Når man tegner en netbankforsikring, skal man være opmærksom på, at forsikringsselskaberne stiller visse krav til foreningerne for at dække tab ved netbankindbrud. F.eks. skal netværket, som foreningens computer er tilsluttet, være beskyttet af en firewall. Og foreningens computer skal være beskyttet af et antivirus program med automatisk opdatering. Hvis foreningen benytter sig af en ejendoms-administrator, som har fuldmagt til foreningens netbank, skal denne leve op til samme krav.

Vigtige overvejelser
Det er vigtigt at overveje størrelsen på netbankforsikringens forsikringssum. Vær opmærksom på, at den skal være stor nok til at dække tabet, når der står flest penge på kontoen. For mange lidt større andelsboligforeninger, vil det kræve, at forsikringssummen skal ligge på mellem kr. 20 – 25 mio.

Det er ALTID vigtigt at læse alt det med småt, inden man vælger en netbankforsikring. En række netbankforsikringer tager ikke højde for den særlige situation, som gælder for de fleste andels- og ejerforeninger om, at foreningen ikke selv kan disponere over diverse konti, men alene administrator via fuldmagt. Ligeledes har ikke alle netbankforsikringer dækning, hvis netbank tilgås via mobil eller tablets.

Reelt behov eller nyt, smart påfund?
Med andre ord dækker netbankforsikring over et reelt behov og er ikke bare et nyt, smart forsikrings påfund! Læs selv mere og vurder statistikken, som findes på Finansrådets hjemmeside, www.finansraadet.dk/tal–fakta/Pages/statistik-og-tal/netbankindbrud—statistik.aspx