Blog

Kan ejer- og andelsboligforeninger blive ansvarlige efter reglerne om produktansvar?

  Ejer-/andelsboligforeninger får leveret vand fra forsyningsselskaber, som foreningen herefter forsyner de enkelte lejligheder med, således at der er vand i vandhanen.   Hvis vandet eksempelvis er inficeret med bakterier og forårsager personskade (herunder død) hos beboere eller gæster, opstår spørgsmålet, om (i) boligforeningen kan være ansvarlig for skaden efter produktansvarsreglerne, og i givet fald om… View Article

Retshjælpsforsikring til andels- og ejerforeninger

Privatpersoner har i mange år haft retshjælpsforsikring via indboforsikringen, men først inden for de seneste 15-20 år, er forsikringsbranchen er begyndt at tilbyde andels- og ejerforeninger muligheden for at tegne retshjælpsforsikring. Udbyttet af en retshjælpsforsikring kan tydeligt mærkes. Fordelen er ens for såvel privatpersonen, som for andels- eller ejerforeningen. Den sikre at du/I får dækket udgiften til… View Article

Svampeskadeforsikring

At tegne en forsikring mod svampeskade, er en vigtig del af bygningsforsikringen. Dette er særlig vigtigt i de ældre ejendomme, hvor fugtigheden faktisk almindeligvis er på ca. 10-20%. Træ vil altid være fugtigt, men når træværkets fugtighed overstiger 20% vil forsikringsselskabets alarmklokker ringe, da dette er særdeles gode vækstbetingelser for dannelsen af svamp.   Ved… View Article

Forsikring af bredbåndsinstallation i ejendomme

Mange andelsbolig- og ejerforeninger nyder i dag en bredbåndsinstallations mange fordele med lynhurtig internetforbindelse, billig telefoni, tv- og radiokanaler i massevis. Det er min erfaring, at de fleste initiativtagere i foreningerne til en bredbåndsinstallation viser stor interesse for næsten alle detaljer; valg af leverandør, internetforbindelsens hastighed, bindingsperiode overfor leverandør etc., men kun få tænker på… View Article

Undgå tvister med forsikringsselskabet ved byggeskadeforsikring

Siden april 2008 har det været obligatorisk at tegne en byggeskadeforsikring i forbindelse med opførelsen af boliger udført af professionelle. Er du eller dit firma involveret i en boligbyggesag, er det ikke helt ligegyldigt rent dækningsmæssigt, hvem der tegner forsikringen, og hvem der er den forsikrede. Lad os hurtigt slå fast, at det er en… View Article

Dækker banken hvis kontoen tømmes ved netbankindbrud?

Bestyrelser i andelsbolig- og ejerforeninger husker ALTID bygningsforsikringen, men glemmer ofte netbankforsikringen, dels fordi det er et relativt nyt forsikringsbehov dels fordi mange tror, at netbankindbrud dækkes af banken. Netbank giver nem adgang til diverse konti døgnet rundt. Men hvem dækker tabet, hvis foreningens konti pludselig er tømt, og det viser sig, at der har… View Article

Det fremtidige vejrs betydning for forsikringsområdet

Ifølge DMI og FN´s klimapanel IPCC vil der løbende ske klimaforandringer i Danmark. Og frem til år 2100 kan vi forvente at gennemsnitstemperaturen stiger med 3-5 grader, flere storme, øget vandstand, 10-15% større nedbør primært om vinteren, og at grundvandet vil stige 1,5-2 meter. Stormflod, som tidligere var en 100 års begivenhed, kan forventes at… View Article

Flyt risikoen for bestyrelsesansvar til en forsikring

Uanset om man er bestyrelsesmedlem i en stor erhvervsvirksomhed eller ulønnet bestyrelsesmedlem i en andelsbolig- eller ejerforening har hvert medlem et bestyrelsesansvar. Bestyrelsesansvaret er personligt og ubegrænset, og som bestyrelsesmedlem hæfter man med hele sin private formue. Bestyrelsesansvaret er individuelt. Det betyder, at et bestyrelsesmedlem ikke kan holdes ansvarlig for beslutninger, som medlemmet har stemt… View Article

Rabat på forsikringen ved klimasikring?

Flere og flere andelsbolig- og ejerforeninger klimasikrer deres ejendomme. Der investeres mange penge. Risikoen for vandskade i ejendommen reduceres. Men kommer investeringen hjem igen i form af f.eks. en reduceret forsikrings-præmie? Der blev udbetalt 6,2 mia. kroner i erstatninger til de forsikringskunder, som led skade i det store skybrud, som ramte København den 2. juli… View Article

Ingen erstatning ved tyveri af faste bygningsdele

Hvis en tyv løber med enten udendørslamperne eller tagrenderne, er det sjældent at bygningens forsikring dækker tabet. I de fleste tilfælde bærer ejeren af udlejningsejendommen selv risikoen, hvis ejendommens faste bygningsdele såsom lamper, inddækninger, tagrender, tagbelægning, ledninger, hårde hvidevarer, gasfyr, airconditionanlæg mv., bliver stjålet. Sådan har det været historisk, og selv om forsikringsmæglere forsøger at… View Article