Assurance Partner er specialister i forsikringsløsninger til andelsbolig- og ejerforeninger. Vi har den fornødne viden til at give jer den bedste rådgivning.

Splash

Andels-og ejerforeninger

Assurance Partner har arbejdet mere end 20 år med forsikringsløsninger til andels- og ejerforeninger. Det har givet os et indgående kendskab til foreningernes forsikringsbehov, typiske skader, og ønsket risikoprofil. Vi er specialister, og vi tør derfor godt love, at et samarbejde med os giver foreningerne følgende udbytte:

  • Bedre forsikringsdækning
  • Besparelse på forsikringsbudgettet – lavere præmie
  • Bedre indblik I hvad forsikringsløsningen reelt dækker
  • Ingen dobbeltforsikringer
  • Særligt udviklede forsikringsdækninger målrettet foreningens behov
  • Enkel og nem skadesanmeldelse

Når I indgår et samarbejde med Assurance Partner får foreningen tilknyttet egen forsikringsmægler, som udelukkende varetager foreningens interesser – også ved skader.

Vi ved hvad vi taler om, men er I fortsat i tvivl, så se lige listen over de “9 MEST ALMINDELIGE MANGLER”, som vi typisk finder i foreningernes forsikringsløsninger. Kan I genkende nogle? Ingen brandskadeforsikring på affaldscontainereMange lejede storskraldscontainere bliver hvert år stukket i brand i København. Regningen til foreningen vil typisk lyde på ca. kr. 20.000 for renovering af containeren.Ingen glasforsikring Ejendommen udsættes for hærværk og alle kælderruder og ruder i hoveddørene bliver smadret. Regningen til foreningen løber hurtigt op i kr. 25.000 for udskiftning af dette. Ingen vasketøjsdækning Et teknisk svigt i en af foreningens vaskemaskiner kan medføre at tøjet rives itu eller finvask ødelægges af kogevask. Den pågældende andelshaver, der ejer tøjet i maskinen, lider let et tab på flere tusinde kroner. Ingen låseomstillingsdækning Ved et indbrud på foreningens kontor eller i formandens lejlighed stjæles hovednøglen til foreningen. Omstilling af alle låse og kopiering af nye nøgler løber let op i kr. 30.000. Ingen løsøredækning eller en løsøredækning med for lav forsikringssum. En brand hærger foreningskontoret eller fælleslokalet. Foreningen skal købe nye borde, stole, reoler, computere, kopimaskine mv. Et tab der i mange foreninger let løber op i kr. 200.000. Ikke korrekte oplysninger i bygningsforsikring Foreningen har en bygningsforsikring, hvori ejendommens samlede areal er opgjort til f.eks. 3.000 m2. Foreningens ejendom er i virkeligheden 6.000 m2. Ved en skade yder forsikringsselskabet kun 50% erstatning. Ved en brand kan en sådan fejl koste foreningen mange millioner kroner. Ingen underslæbsforsikring Et bestyrelsesmedlem begår underslæb imod foreningen, der let lider et tab i den forbindelse på flere hundrede tusinde kroner. Ingen retshjælpforsikring Foreningen bliver part i en tvist om f.eks. fastsættelse af værdien af en lejlighed. Advokatbistand til retssagen løber hurtigt op i kr. 80.000 – kr. 150.000. Ingen ansvarsforsikring for legeplads Hvis et barn kommer alvorligt til skade, fordi foreningen har forsømt vedligeholdelsen af gyngestativet vil erstatningskravet, som bliver rettet mod foreningen, let løbe op i flere hundrede tusinde kroner.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev