Når man ejer og administrerer mange ejendomme, kan det være en stor udfordring at skabe et samlet overblik over de forskellige ejendommes forsikringsløsninger. Hvis så flere af ejendommene kører skadessager med forskellige forsikringsselskaber, så bliver det først rigtig kompliceret.

Splash

AP-Online

Et brugervenligt online kundesystem, som til enhver tid giver dig overblik over de enkelte ejendommes samlede forsikringsløsninger. AP-Online er et værktøj, som hjælper dig med at holde styr på forsikringer, policer, skadesanmeldelser og anden korrespondance med forsikringsselskaberne for dine ejendomme. Du kan i systemet følge med i forsikringsskaders status, se hvilke reparations fakturaer, som mangler i de åbne skader og skabe dig et overblik over udestående og afsluttede sager.

AP-Online er et fantastisk værktøj, når der før årsafslutningen skal ryddes og fakturaer skal findes, som fejlagtigt er betalt over ejendommens almindelige drift, men som faktisk hører under en forsikringsskade. Ligeledes når du hurtigt skal danne dig et overblik over den enkelte ejendoms samlede forsikringsdækning eller den årlige udgift til forsikring, er AP-Online en sikker og hurtig løsning.

Er du administrator i et større administrationsselskab giver AP-Online dig mulighed for hurtigt at navigere rundt mellem de enkelte ejendomme, som du har ansvaret for. Du kan hente policer som PDF filer – og altid være sikker på, at det er den senest gældende police. Du kan ligeledes følge status på eventuelle opdateringer på din police eller første udstedelser hos forsikringsselskabet.

Systemet giver dig mulighed for at outsource hele forsikringsarbejdet, herunder skadesstyring, til Assurance Partner. Du kan således nedlægge dine egne arkivsystemer og få alt systematiseret i AP-Online. Flere af Assurance Partners større kunder har allerede valgt helt at gøre dette, efter deres medarbejdere er begyndt at bruge AP-Online.

  • Log på AP-online 24/7 via en almindelig browser
  • Lav din egen liste over de ejendomme, som er vigtige for dig
  • Hent policer som PDF filer
  • Vær altid sikker på, at du henter den aktuelt gældende police
  • Se status på policer
  • Hent forsikringsoversigter for hurtigt overblik over hver enkelt ejendom
  • Hent forsikrings fakturaer tilbage fra 2004
  • Anmeld skader online, som Assurance Partner kvalitetssikrer og færdigbehandler
  • Upload reparationsoverslag eller reparationstilbud til skadessager
  • Upload reparations fakturaer til skadesager

Tilmeld dig vores nyhedsbrev